Automatizácia výrobnej linky - prostredníctvom nášho Control servera sme zabezpečili spoluprácu CNC, robotickej ruky a meracej sondy od rôznych výrobcov a na základe údajov z meraní a našich algoritmov "za behu" autokorekciu obrabacich nastrojov. Výsledkom je výrazné zrýchlenie výroby, minimalizácia chybovosti obsluhy a maximum výrobkov v optimálnych rozmeroch. Analýza nameraných dát a alarmov, správa výrobných programov, zabezpečenie samotných strojov a ďalšie funkcie umožňujú pokročilý manažment ďalej optimalizovať výrobu aj jej riadenie.